تبلیغات
مجتمع فرزانگان شهرستان روانسر - پیام صمیمانه دكتر حاجی بابایی به جامعه فرهنگی كشور:
 
مجتمع فرزانگان شهرستان روانسر

پیام صمیمانه دكتر حاجی بابایی به جامعه فرهنگی كشور:
آرزوهای دیرینه ام در آموزش و پرورش تبدیل به سیاست اجرایی و اسناد مصوب قانونی فراگیر شد

دكتر حاجی بابایی در نامه ای خطاب به فرهنگیان كشور خشنودی امروز خود را بواسطه تبدیل آرزوهای دیرینه اش به سیاست اجرایی ، برنامه ، اجرایی ملی مستند به سیاست های كلی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اسناد مصوب قانونی و فراگیر توصیف كرد.

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، در متن نامه دكتر حاجی بابایی آمده است :  سلام نام آن یگانهی هستی بخش است كه نامش را آغاز همه پیوندها و پاكی هاقرار داده تا هر كس، دل به دریای عشق او سپرده و از مرداب منفعتها و مصلحتهای ساختگی گریخته و به دامان حقیقت آویخته است،  بتواند به سالار انبیاء و سرور كائنات عالم، حضرت محمد مصطفی(ص) اقتدا كند، كه او خاتم معلمین آسمانی و معلمترین پیامبران خداوند برای ساكنان زمین است چنانكه خود فرمود: "اِنّی بعثت معلما" من معلم مبعوث شدهام، برانگیخته شدهام تا جهان با تمام زیباییها و ظرافتها و ظرفیتها، به علتغایی خلقتش و فلسفه وجودیش كه "سخّر لَكُم" است برسد یعنی همه چیز برای انسان و انسان برای خدا و تربیت خدایی ...

معلمْ پیامبری، كه از شدّت عشق و حدّت عطش برای رستگاری مردم، آنقدر خود را به زحمت می اندازد كه خداوند می فرماید: " ما انزلنا علیك القران لِتشقی"
ما قرآن را نازل نكرده
ایم كه تو خود را به مشقت بیاندازی.

معلمْ پیامبری، كه با تمام عرفانِ عرش پیمایش ، در متن زندگی ساده و عادی مردم حضور می یافت و آنها را از ظلم و ظلمت چنان سخت كوشانه و مهربانانه میرهاند كه خداوند نشان ماندگار اسوه حسنه و خُلْق عظیم را به او عطا فرمود.

معلمْ پیامبری، كه توانست مكتب حكمت آمیزش را بر بال عالیترین فضائل اخلاقی جاودانه و  جاری كند و میدان ربایش همه فطرت ها گردد چنانكه خدایش فرمود :"و لو كنتَ فظَّاً غلیظَ القلبِ لا نْفضُّوا من حولِك" و خدا را سپاس كه ما معتقد و مفتخر به داشتن چنین مكتبی هستیم، مكتبی كه تربیت انسان را، بهانهی خلقت عالم و بهای خلقت انسان، میداند و معلم در این منظومه كمالی، یك عنصركمال آفرین در تربیت آدمی  میگردد.

معلم دستیار خداوند است در رساندن آدمی به سعادت و به همین دلیل كسوت معلمی تنها كسوتی است كه در این عالم، آن را نه به ابلاغی دهند و نه به ابطالی ستانند، این كسوت با توفیق الهی به دست می آید و با بی توفیقی از دست می رود و من سالهاست كه توفیق خدمتگزاری در این كسوت را به دست آورده ام و علاوه بر آن افتخار داشتم كه آگاهانه، سنگر پرسشگری مجلس را رها كنم و سنگ پاسخگوییهای گوناگون را به جان بخرم آنهم به خاطر ارادت و احترامی كه به معلم و جامعه تعلیم و تربیت كشور دارم. با همراهی همكاران عزیز توانستیم در مدت قریب به 4 سال وزارت برای ارتقای جایگاه معلم و انطباق تعلیم و تربیت كشور با سند تحول بنیادین، آن هم با شناسایی و آزاد سازی تمام ظرفیت های قانونی ، اجرایی و اعتباری از هیچ كوششی فروگذاری ننماییم، چون با تمام قلبم می دانستم و می دانم، كه تنها راه سعادت كشور و رسیدن به هدف های بلند، آنهم در دههی پیشرفت و عدالت، از طریق به قله نشاندن معلم و اجرایی شدن سند تحول بنیادین و اجرای نظام رتبهبندی معلمان صورت میگیرد و در همین رابطه توفیق یافتیم كه 695  اقدام ملی را كه حدود 180 اقدام آن برای اولین بار بوده برای اقتدار معلم و اعتلای تعلیم و تربیت كشور انجام دهیم و خدا را شاكرم كه بنده در این برهه به عنوان، فردی برآمده از جامعه عزیز فرهنگیان، توانستم وزارتخانهای را كه دومین مدیریت سخت و پیچیده و گسترده پس از ادارهی كشور است چنان مدیریت نماییم كه معلمین و منصفین، همه و همه دریافتند، بدون داشتن حزب و دسته و گروه و فارغ البال از وامداری سیاسی به این و آن، فقط با دغدغه عظیم خدمت به معلم و نظام تعلیم و تربیت و سرمایهی سربازی در راه ولایت وارد این میدان شده و در طول این مدت نیز با كار شبانه روزی و با بیشترین نشستهای چهره به چهره با معلمین و با داشتن بیشترین جلسات كارشناسی در تمام استان ها  تا سطح مدیران منطقه و مدرسه آموزش و پرورشی را كه در جذر و مد نگاه های  گوناگونی كه شأن معلم را نمیشناسند گرفتار بوده به سطحی قابل قبول و البته در حد وسع و توان به رشد و آرامش برسانیم. خدا را شاكرم كه در طول این مدّت توانستیم معلمان را شاهد خبرها و اقدامهای خوشِ پیاپی از قبیل:

بیمه طلایی فرهنگیان، تأسیس دانشگاه فرهنگیان،طراحی نظام رتبه بندی معلمان، ارتقای جایگاه مدیران و معاونان بویژه قشر فراموش شده دفترداران به معاونین اجرایی، ساماندهی نیروی انسانی، استخدام نیروهای جوان و تحصیلكرده زایش امید به آینده در بین همكارانی كه وضعیت روشن كاری نداشتند، توسعه كمی و كیفی مدارس خاص، افزایش افتخارات تا كسب 12 مدال طلای جهانی درالمپیادهای علمی و ركورد 27 ساله حضور ایران در المپیاد های بین المللی ، كیفیت بخشی به مدارس دولتی با كسب 81 %  از رتبههای تك رقمی كنكور یعنی 29 رتبه از 36 رتبه و كسب 20 رتبه از 20 رتبه تك رقمی ریاضی و علوم تجربی ، تصویب سند تحول بنیادین، تصویب برنامه درس ملی، هوشمند سازی مدارس، ساماندهی زمان آموزش وآزاد سازی روز پنجشنبه به عنوان روز خانواده و احیا و افزایش معاونت پرورشی به دو معاونت قدرتمند پرورشی فرهنگی و تربیت بدنی و سلامت برای اولین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش وایجاد هزاران مدرسه قرآن و ورزش كه یكایك این اقدامات متكّی بر مستنداتِ متقنِ قانونی و عقبه علمی و كارشناسی بوده است و امروز خوشحالم، كه آرزوهای دیرینهام، تبدیل به سیاستهای اجرایی و سیاستهای اجرائی، تبدیل به برنامه و برنامه ها تبدیل به اجرای ملّی و اجرای ملی مستند به سیاست های كلی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اسناد مصوب قانونی و فراگیر شده است.

همچنین به طور خاص باید خرسندی خودم را در راستای ارتقای منزلت معلمان با اجرای نظام رتبه بندی معلمان كه یك آرزوی دیرین بوده اعلام كنم كه با تحقق این برنامه یك انقلاب تحولی و بزرگ در كیفیت بخشی به تعلیم و تربیت كشور و ارتقاء جایگاه بلند معلم، صورت خواهد پذیرفت و حقوق مادی و معنوی معلم احیا  خواهد شد. اگر چه در این مقطع ناگزیرم برای ثبت در تاریخ آموزش و پرورش نیم نگاهی از روی اضطرار به چند عدد و رقم در جهت احقاق حقوق مادی معلمان كه در این دوره صورت گرفته، اشاره نمایم و آن رشد میانگین حقوق معلمان عزیز از مبلغ 000 479 تومان (چهارصد و هفتاد و نه هزار تومان ) در سال 1387 به مبلغ 1342000 تومان ( یك میلیون و سیصد و چهل و دو هزار تومان ) در مرداد 1392 میباشد كه حدود 7/2 برابر خواهد بود. صد الّبته كه تمام این افزایش، در برابر دستاوردی كه نظام رتبه بندی برای معلمان خواهد داشت چه از حیث مادی و چه از نظر معنوی، قصهی مشت در برابر خروار است و همچنین خدا را شاكرم با تمام بهبودها و برنامههای فراوان و بارانی كه در طول چهار سال مسؤولیتم انجام شده است یك بار سخن از كسری بودجه و اعتبار كه همواره ضعف و ترحم را بدنبال دارد،به میان نیاورده و در عوض برای افزایش اعتبارات آموزش و پرورش از هیچ كوششی فروگذاری ننموده ام. به طوری كه در سال 1387 بند « و » بودجه این وزارتخـانه 5730 هزار میلیارد تومان بوده است كه در سال 1392 عملكرد آن به 15333 هزار میلیارد تومان یعنی 7/2  برابر افـزایش خواهد یافت.

امروز خدا را به صد زبان شاكرم كه در تمام این مسیر، طواف من بر ضریح خدمت، همواره و همیشه با یاد شهیدان و حفظ راه و آرمان های آن ها و با عشق به جامعه بزرگ معلمی و در نهایت با افتخار سربازی در راستای منویات ولایت، بوده است كه از خداوند میخواهم همهی آن ها را به عنوان عبادت خالصانه از بنده بپذیرد و همچنین از مقام عظمای ولایت و جامعه عظیم و عزیز معلمان، برای خدمتهای انجام شده، درخواست پذیرش و برای خدمت های انجام نشده درخواست پوزش دارم و از بزرگواری و منش معلمان و فرهنگیان عزیز
در همراهی
های ارزندهشان در طول دوران مسؤولیت، كمال سپاس و رضایت را دارم و خداوند را به خاطر خدمت به چنین انسان های شایستهای شكر گزارم وهمچنین از دانشآموزان عزیز و والدین گرامی و همهی ملت بزرگ ایران وبویژه مجلس و دولت محترم به خاطر همراهیهای صمیمانهای كه داشتند تشكر مینمایم و هر كجا باشم خدمت و دفاع از فرهنگیان را برخود لازم دانسته و عشق و احساس مسؤولیتم نسبت به این  جامعهی عزیز  یك عشق الهی وپایان ناپذیر است و برای عزیزانی هم كه بعد از اینجانب مسئولیت بزرگ این وزارتخانه را بر عهده می گیرند، آرزوی توفیق روز افزون در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارم.

و در انتها از سَرِ اعتقاد عرض میكنم اكنون كه ملت بزرگ ایران، حماسه سیاسی عظیمی را با حضور آگاهانه و مسؤولانه خود رقم زدهاند و به تعبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فردی دانشمند و آزمون پس داده را انتخاب نمودهاند باید این انتخاب، با همراهی ها و پشتیبانی های عملی و دعای خیر در مسیر اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی به طور جدی و مستمر حمایت شود و به هر وسیله ای كه باشد این مساعدت را بر خود لازم می دانم.

... یكایك شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم و به امام زمان و امیر زمین كه  واسطهی فیض الهی است، به صد شوق و شكر می گویم:

« یا ایها العزیز هذا بضاعة مزجاۀ و فَتَقّبَل مِنّا »

 

دكتر حمیدرضا حاجی بابایی

من
>


 |

Powered By Sigma ITID.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 4 شهریور 1396 06:15 ب.ظ
I go to see day-to-day a few blogs and websites to read
articles or reviews, except this blog gives quality based posts.
شنبه 14 مرداد 1396 06:20 ق.ظ
It is in reality a nice and helpful piece of information. I am
happy that you shared this helpful info with us. Please
stay us informed like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب